Domů   |   Bližší informace o kotli   |   Jiné užitečné informace   |   Kontakt   |   Ceník   |   DotazyPLYNOV? RADIA?N? KONDENZA?N? TURBOKOTEL
Palivo: zemn? plyn.

Se?izovateln? v?kon od 16 do 30 kW s mo?nost? p?ep?n?n? dvou v?kon? (pln? a ?sporn?).

??innost spalov?n? v kondenza?n?m re?imu a? 105 %.

Odvod spalin do kom?nu nebo v bezkom?nov?m proveden? a? do vzd?lenosti 25 m v plastov?m potrub? s vnit?n?m pr?m?rem 70 mm.

Plastov? potrub? nahrazuje vlo?kov?n? kom?nu.

Certifik?t ?. B-30-00915/99, Stroj?rensk? zku?ebn? ?stav Brno, Kategorie kotle, t??da paliva: I2H.


V?robce:
Vladim?r Bjalek, v?roba plynov?ch kotl?
Sokolovsk? 16
793 13 Svobodn? He?manice
tel./fax: 554/761109, mob.: 603/145696
e-mail: orako@orako, http://www.orako.cz
Kliknut?m lze zobrazit kotel s odkryt?m (zakryt?m) v?kem(c) 2003 Jan Lenoch design, http://lenoch.wz.cz