power is the a sense of founs tiger disposable vape 6000 puffs jahoda reddit.
PLYNOV? RADIA?N? KONDENZA?N? TURBOKOTEL

best high quality replica rolex datejust 126334 rolex calibre 2836 2813 mens silver tone 2 beautiful, practical, good quality.panerai luminor marina 1950 mens 44mm pam00328 black dial can give you a beautiful and memorable summer impression.

Domů   |   Bližší informace o kotli   |   Jiné užitečné informace   |   Kontakt   |   Ceník   |   Dotazy

Základní popis kotle ORAKO

Obecné charakteristiky

Jádrem ekologického teplovodního radiačního a kondenzačního kotle je nově vyvinuté kotlové těleso. Pracuje na principu spalování plynné směsi na povrchu speciálních keramických kuliček, které tvoří náplň dvouplášťového kotlového tělesa. Na povrchu těchto kuliček, které vytvářejí velkou teplosměnnou plochu, dochází k tzv. bezplamennému spalování.

Použitý princip spalování zaručuje nízký obsah škodlivin ve spalinách, vysokou hospodárnost spalování s maximální účinností až 105 % v kondenzačním procesu. Uvedená vysoká účinnost spalování zaručuje nízkou spotřebu plynu. Jestliže porovnáme kotel ORAKO s ostatními špičkovými plynovými kotli pracujícími na klasickém principu atmosférického hoření, zjistíme že ORAKO má až o 0,5 m3 za hodinu menší spotřebu plynu.

Náš kotel je určen pro rodinné domky a objekty občanské vybavenosti. Pro svou malou hmotnost vyhovuje i pro umístění do půdních a střešních kotelen (v bateriovém uspořádání až do výkonu 230 kW). Kotel ORAKO 16/30 je zvláště vhodný i pro rekonstrukce starších rozvodů ústředního topení s velkým obsahem vody (plechové a litinové radiátory, velký průměr rozvodových trub) nebo pro podlahové vytápění.

Výkon kotle lze plynule seřídit v rozsahu od 16 do 30 kW s možností přepínáním dvou nastavených výkonů (plný a úsporný).

Špičková řídící automatika kotle Honeywell je vybavena obvody, které zajišťují potřebné řídící algoritmy ve všech provozních stavech: rozběh agregátu, provoz dle nastavených parametrů a vypnutí agregátu. Součástí vybavení kotle je automatická regulace, která udržuje teplotu výstupní vody na předem zvolené hodnotě, přepínací třírychlostní oběhové čerpadlo a filtr. Vlivem rychlého startu kotle do provozní teploty nevyžaduje náš turbokotel směšovací okruh (duomix ovládaný servomotorem), což představuje další nemalou úsporu pořizovacích nákladů při montáži. Tyto doplňky zpravidla nepatří mezi standardní vybavení jiných kotlů v nižší cenové kategorii a je dokupováno dodatečně při instalaci. Kotlové těleso je vyrobeno ze silnostěnné oceli a díky promyšlené konstrukci je možná i výměna pouze kondenzační části kotlového tělesa. Životnost kotle, díky vyměnitelnosti součástí vč. kotlového tělesa, je prakticky neomezená. Dnes, zhruba po desetileté zkušenosti, máme již přesně zmapované části, které jsou nejvíce namáhané nízkoteplotní korozi a ty již nahrazujeme antikorozním materiálem. Životnost kotlového tělesa v nerezové úpravě se tak podstatně zvýší.

Automatika kotle ORAKO 16/30 umožňuje spolupráci s prostorovými programovými termostaty pracující na bázi nízkého napětí (12V). Uvedená automatika v součinnosti s programovým termostatem umožňuje naprogramovat průběh denních i nočních teplot v denním nebo týdenním pracovním režimu, čímž nedochází ke zbytečným ztrátám. Náklady na tento programový termostat jsou kompenzovány úsporami plynu a bezobslužným provozem. Je třeba mít na zřeteli, že ne všechny programové termostaty jsou vhodné k našim kotlům, zvláště ne ty, které mají malou tepelnou hysterezi nebo, které jsou napájeny 230 V. Dodání programových termostatů na přání zákazníka dodá náš výrobní závod. Cena těchto termostatů se pohybuje okolo 1140,- Kč bez DPH.

Délka odvodu spalin se zaústěním do komína nebo v bezkomínovém provedení není omezena délkou třemi metry, jak je to u běžných turbokotlů s atmosf. hořením, ale protože pracuje s přetlakovým hořákem (není závislý na tahu komína), může být délka odvodu spalin až 25 m v plastovém potrubí z polypropylenu S-HT systém (schváleno institutem pro testování a certifikaci a.s. Zlín). Tento vnitřní průměr 70 mm na odtahu spalin musí být po celé jeho délce zachován. Potrubí je vyrobeno z polotermosetů, proto se nedá teplem hrdlovat a dodává se v délkách: 0,15m, 0,25m, 0.,50m, 1m, 1,5m a nejdelší 2m. Kolena se dodávají v úhlech 15°, 30°, 45°,70° a 90°. Cena l m trubky se pohybuje zhruba okolo 118,-Kč bez DPH, koleno 46,-Kč bez DPH.

K ohřevu teplé užitkové vody (TUV) lze výhodně použít stávající bojler v otopném systému, který s kotlem zapojíte paralelně klasickým způsobem nebo formou rychloohřevu. Rychloohřev TUV v zásobníku je řešen tak, že pokud klesne teplota v bojleru pod nastavenou teplotu (okolo 60°C), zapne se kotel a celý jeho nastavený výkon kotle jde na dohřátí teplé užitkové vody v bojleru. Zapnutí kotle se provede i mimo vytápěcí režim, což hlavně doceníte při přechodovém období (podzim - jaro), kdy se pouze přitápí pár hodin ráno nebo večer. Po dohřátí odpuštěné vody v bojleru termostat přepne zpět na vytápění systému. Schéma rychloohřevu dodáváme s návodem k obsluze kotle.

Keramická náplň se opotřebovává velmi pomalu (v závislosti na podmínkách provozu kotle - časté zapínání a vypínání kotle). Dnes už víme, že ani po 5 letech provozu u správného nastavení vytápěcího režimu kotle keramika neubývá a nemusí se doplňovat. Množství keramické náplně v průběhu hoření se kontroluje vizuálně přes průhledítko.

Nezanedbatelnou skutečností našeho turbokotle je dosažení NOx ve spalinách pod hranici 20 ppm, což představuje méně než polovinu úrovně dosahované špičkovými kotli pracujícími na klasickém atmosférickém principu spalování. Kyselost kondenzátu dle atestu se pohybuje v rozmezí 4,8 - 5,0 pH, což odpovídá kyselosti dešťů nad průmyslovými centry a může se odvádět volně do kanalizace. Radiační způsob spalování získal v roce 1987 cenu “Modrého anděla” za vysoce ekologický princip spalování. Je paradoxem, že atmosférické kotle pracující v nízkoteplotním režimu mají kyselost kondenzátu podstatně vyšší, než radiační kondenzační kotle. Právě tento vynikající výsledek náročného vývoje přispívá výrazně k ochraně ovzduší.V roce 1999 jsme také získali na dvou výstavách (TEPLO 99 Ostrava a THERM Zlín) významné ocenění za vynikající výrobek roku.

Funkční schéma

 1. výstupní voda
 2. odvzdušňovací ventil
 3. propojovací hadička k manostatu
 4. přívodní potrubí směsi plynu a vzduchu k hořáku
 5. příruba kotlového tělesa
 6. přívod plynu
 7. sdružené elektromagnetické ventily s regulátorem tlaku plynu a zapalovací automatiku Honeywell CVI – S4565C10748
 8. šroubení s výkonovou planžetou
 9. směšovač
 10. vzduchová hadice
 11. zapalovací svíčka
 12. trojitá jímka pro regulátor výstupní teploty vody, kotlový teploměr a havarijní termostat
 13. průhledítko
 14. jímka pro manotherm
 15. ionizační svíčka
 16. manostat vzduchu ventilátoru
 17. turbodmychadlo
 18. kotlové těleso
 19. vratná voda
 20. napouštěcí a vypouštěcí ventil
 21. vodní filtr
 22. manostat spalin
 23. oběhové čerpadlo
 24. víko kotlového tělesa
 25. odtah spalin
 26. příruba kouřovodu
 27. kontrolní místo
 28. odvod kondenzátu
 29. otopná voda
 30. keramické kuličky

Rozměrový náčrtek

(c) 2003 Jan Lenoch design, http://lenoch.wz.cz